Eruzione vulcanica a Bali, migliaia di turisti bloccati

  • ...