Scontri in Francia, lacrimogeni contro i gilet gialli

  • ...