Trump-Putin, vertice di 2 ore. Putin: mai ingerenze in affari Usa

Trump-Putin, vertice di 2 ore. Putin: mai ingerenze in affari Usa

  • ...