Usa, uragano Michael verso Florida: si rafforza a categoria 4

Usa, uragano Michael verso Florida: si rafforza a categoria 4

  • ...