Voto Germania, Steinmeier ricorda "responsabilità storia tedesca"

  • ...